“Vizyonumuz & Misyonumuz”

Vizyonumuz
 

Özel Limit Okulları olarak vizyonumuz;
Afyonkarahisar'dan dünyaya açılan bir eğitim ekolü olmaktır.

 

Misyonumuz
 

Atatürk İlke ve Inkılapları ışığında; 
 

  • Özgüveni ve iletişim becerisi gelişmiş,
  • Akademik ve sosyal başarısı yüksek,
  • Topluma lider ve model olabilecek,
  • Evrensel bilgi ile donatılmış, yerel değerleri özümsemiş,
  • Ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler yetiştiren,
  • Eğitim-öğretim alanında çağdaş uygulamalara önderlik eden, bir eğitim kurumu olmaktır.