“Çanakkale”

              Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 
              En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
              -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya-
              Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
              Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 
              Nerde -gösterdiği vahşetle- "bu: bir Avrupalı! "
              Dedirir -yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
              Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yâhud kafesi!